مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در صنعت هتلداری ایران

مديريت ارتباط با مشتري (CRM) در صنعت هتلداري ايران

مقدمه مدیریت ارتباط با مشتری، به عنوان یک ضرورت راهبردی در تمامی سازمان ها است که اجرای مؤثرآن می تواند افزایش رضایت مشتری، وفاداری و جذب آنها و در نتیجه فروش بیشتر و تکرار خرید را به دنبال داشته باشد. اما اجرای CRM همیشه با نتایج مورد انتظار همراه نمی باشد. چرا که نگرش بسیاری… ادامه خواندن مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در صنعت هتلداری ایران